Strajk Nauczycieli - kwiecień 2019r


strajk nauczycieli GN

Stan w naszej Gminie na dzień 08.04.2019r

Szkoła

Nauczyciele strajkujacy

Nauczyciele niestrajkujący

Ilość uczniów w szkole

Gimnazjum w Dzierzgówku

6

0

0

Gimnazjum w Kompinie

7

0

0

Bednary

14

0

32

Bełchów

15

0

0

Bobrowniki

9

5

12

Dzierzgówek

8

6

50

Mysłaków

9

0

78

Nieborów

17

0

5

Sumując, ilość nauczycieli strajkujących 85, nauczyciele którzy nie strajkują 15 osób.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219