Komisji Edukacji Kultury i Sportu - stypendia 2019r.


W dniu 17 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji Kultury i Sportu, którego głównym zadaniem była ocena wniosków stypendialnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. W związku z tym, że wszystkie wnioski spełniały wymogi regulaminu jaki został uchwalony przez Radę Gminy, Komisja wszystkie wnioski jakie wpłynęły zaopiniowała pozytywnie. W tym roku było ich 78, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. W wyniku zaistniałej sytuacji pula środków jaka była przeznaczona (20000 zł) okazała się niewystarczająca. Komisja wnioskowała do Rady o zwiększenie w/w kwoty o ponad 15000 zł, gdyż suma nagród przekroczyła kwotę 35000 zł. Rada, ostatecznie po burzliwej dyskusji zgodziła się z wnioskiem i pula środków została zwiększona do potrzebnej kwoty (tylko trzech Radnych było odmiennego zdania, pozostała część Rady "za").

Wszystkim uczniom – stypendystom serdecznie gratulujemy !!!

Niżej tabela przedstawiająca ilość uczniów z poszczególnych szkół którzy otrzymali stypendia.

Liczba uczniów którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2019r.

Bednary

Bełchów

Bobrowniki

Dzierzgówek

Mysłaków

Nieborów

Gimnazjum

Dzierzgówek

Gimnazjum

Kompina

9

9

6

6

10

20

12

6

 

WIELKIE GRATULACJE DLA UCZNIÓW ZE SZKOŁY W BEDNARACH !!!

W tym rankingu wypada wspomnieć bardzo dobre wyniki jakie otrzymali uczniowie z naszej szkoły w Bednarach, uzyskali Oni wyniki z egzaminów końcowych, które przewyższają średnią ocen nie tylko naszych szkół w całej Gminie, ale i średnie wyniki w całym powiecie.

Uczniowie ze szkoły w Bednarach uzyskali najlepszy wynik egzaminu z matematyki ze wszystkich szkół całej naszej Gminy, natomiast z języka polskiego i języka angielskiego lepsze wyniki były tylko dla uczniów szkoły w Nieborowie, wszystkie wyniki w tabeli niżej:

Wyniki egzaminów ze wszystkich szkół naszej Gminy klas 8-ch i gimnazjum

(średnia dla całej klasy w poszczególnych szkołach w %)

 

Szkoła Bednary

Szkoła Bełchow

Szkoła Bobrowniki

Szkoła Dzierzgówek

Szkoła Mysłaków

Szkoła Nieborów

średnia powiatu

Gimnazjum Dzierzgówek

Gimnazjum Kompina

j. polski

72

56,33

61

69

71,75

79

67

68

54,6

matematyka

65,22

38,83

42,25

49

49,94

47

49

47

35,2

j. angielski

58,78

34,00

47,42

42

58,56

64

55

69

51,9

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy udanego odpoczynku.

w imieniu Komisji Edukacji Kultury i Sportu - Tomasz Baczyński

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219