Bogata gmina Nieborów.


XXIV SRG - 25  maj 2020plan sesji.

Link do video-relacji - kliknij tutaj,

Protokół głosowań XVI Sesji Rady Gminy - kliknij tutaj.

Kilka słów komentarza:

W dniu 25 maja odbyła się kolejna sesja rady gminy, link do wideo relacji wyżej, ale to prawie 6 godzin nagrania, więc polecam tylko dla mocno zdeterminowanych, sama sesja skończyła się po 19-tej, niżej w telegraficznym skrócie krótka relacja.

Wszystkie głosowania zgodnie z planem sesji jednogłośne (wszyscy radni za”), więc nie bardzo jest o czym pisać, oprócz dwóch spraw, które dyskutowane były trochę szerzej:

- punkt 9 planu sesji

wsparcie finansowe dla mieszkańców os. Bobrowniki czyli pokrycie przez budżet gminy do 30% kosztów indywidualnych podłączeń do kanalizacji zbiorczej („Programu wsparcia budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Nieborów na rok 2020 wraz z Regulaminem udzielania dofinansowania do kosztów inwestycji z zakresu budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na rok 2020”), oraz

- punkt 10 planu sesji

uchwalenie regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni (Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nieborów na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieborów”)

   W punkcie 9 zgłosiłem wątpliwość, czy istnieje konieczność dofinansowania z budżetu gminy 30% kosztów indywidualnych przyłączy do wybudowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości os. Bobrowniki, na które to p. Wójt przeznacz 300 tys. zł zakładając z góry (jak powiedziałem na sesji) chyba złą wolę mieszkańców Bobrownik.

Dlaczego, o tym za chwilę, a w pierwszej kolejności zobrazuję sytuację.

Budowa kanalizacji zbiorczej w Bobrownikach rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji (wójt Andrzej Werle), kosztowała ponad 3 mln zł, zgłosiło się 89 domostw z terenu osiedla Bobrowniki, które zadeklarowały chęć, aby być przyłączone do systemu. Kanalizacja została wybudowana i w chwili obecnej następuje rozliczenie projektu, wymagane jest podłączenie co najmniej 50 procent zadeklarowanych na etapie projektowym odbiorców, czyli w naszym przypadku 45 domostw, w przeciwnym razie gmina musiałaby oddać ponad 1,5 mln dotacji jaki pozyskała na ten cel (całkowita dotacja była większa).

Moim zdaniem mieszkańcy osiedla Bobrowniki, którzy wiele lat czekali na kanalizację (a w pozostałej części gminy mieszkańcy pewnie wiele lat jeszcze będą czekać), teraz kiedy już mogą z niej skorzystać, a gminie wystarczy aby rozliczyć projekt, że tylko połowa z Tych którzy się zadeklarowali podłączy się w tym roku (45 domostw), to naprawdę trzeba chyba zakładać złośliwość z Ich strony, że tego nie zrobią. Czy trzeba dopłacać do budowy przyłączy indywidualnych, z obawy że nie będą chcieli się podłączać do kanalizacji, która biegnie już przy Ich posesjach i Oni sami o nią zabiegali?

Jak powiedziałem podczas sesji moim zdaniem to niepotrzebna rozrzutność, ale skoro p. Wójt proponuję takie rozwiązanie, to widać że aktualny kryzys chyba naszej gminy nie dotknie, a ja postaram się dopilnować, aby w przyszłości pozostali mieszkańcy gminy byli traktowani podobnie.

Jeżeli dla 89 domostw w Bobrownikach p. Wójt przeznaczył 300 tys. zł więc średnio licząc 4 osoby na jedno domostwo powinniśmy, dla pozostałych 2236 domostw (przyjąłem że w gminie mamy 9300 mieszkańców, chociaż jest trochę więcej) zabezpieczyć w budżecie gminy oprócz kosztów budowy kanalizacji, pomoc dla pozostałych mieszkańców gminy w takiej samej wysokości, czyli ponad 7,5 mln zł (to koszty takiej samej pomocy dla pozostałych mieszkańców gminy, bez kosztów budowy kanalizacji, mały żart piszącego - miejmy nadzieję, że nie wszyscy będą chcieli skorzystać z dobrodziejstw kanalizacji, bo gmina jak to się mówi „pójdzie z torbami”).

Jak powiedziałem na sesji nie mówię tego przeciwko mieszkańcom Bobrownik, ale w obronie racjonalności gospodarowania środkami budżetowymi i obronie pozostałych mieszkańców gminy, mieszkańców Bełchowa, Mysłakowa, Nieborowa, Julianowa, Janowic...itd, po to aby p. Wójt o tym pamiętał przy inwestycjach na terenach innych miejscowości naszej gminy.

O ile teraz nie widzę sensu takiej rozrzutności, to w przyszłości będę domagał się równego traktowania pozostałych Mieszkańców i pomocy finansowej ze strony gminy również dla innych.

Mam nadzieję, że Rada głosując teraz „za” dofinansowaniem (jako jedyny „wstrzymałem się” od poparcia tego projektu) i w przyszłości nie będzie miała nic przeciwko takiej pomocy dla innych Mieszkańców naszej gminy.

   Druga sprawa która wzbudziła małą dyskusję, to mój wniosek o zwiększenie dofinansowania przez gminę do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie dla całej gminy w budżecie przeznaczona jest kwota również 300 tys. zł (poprzedniej uchwale taka sama kwota była przeznaczona dla około 360 mieszkańców!), przy założeniu że dofinansowanie nie może być większe niż 4 tys. zł na jedno domostwo, ja zaproponowałem, aby tą pomoc zwiększyć do kwoty 5 tys. zł.

Tutaj padały głosy i obawa czy znajdą się chętni na budowę przydomowych oczyszczalni, mówiłem że to będzie zależało w dużej mierze od zaoferowanej pomocy, a na chwilę obecną przy dofinansowaniu 4 tys. zł i wymaganiach proceduralnych, które jak obliczył sam p. Wójt mają kosztować około 1500 zł (projekty, plany, ekspertyzy geologiczne, odwierty, studzienki kontrolne – czyli to co określa regulamin), to rzeczywiście mogą być wątpliwości, bo realna pomoc maleje do kwoty 2,5 tys. zł.

Niestety i ten wniosek nie uzyskał akceptacji Rady, chociaż troje Radnych (link do głosowania, głosowanie nr 11.1) podzieliło moje obawy, że ta pomoc jest trochę za niska. Jedyna zmiana w regulaminie jaka nastąpiła to skrócenie wymaganego okresu gwarancji z 10 lat do 5 lat na szczelność zbiornika.

Regulamin dostępny w linku tutaj. Można już składać wnioski (są dostępne na końcu regulaminu).

   W punkcie „sprawy różne” poprosiłem, aby w czasie zmniejszonych możliwości podróżowania w obecnym czasie i nadchodzących wakacji p. Wójt porozmawiał z władzami pałacu w Nieborowie o udostępnienie bezpłatnego wstępu dla Mieszkańców gminy do ogrodów parkowych w Nieborowie i Arkadii.

   Jeszcze jedna sprawa, dwa dni przed sesją na komisji w piątek, była uzgadniana i omawiana gotowa uchwała zmieniająca zasady wynagrodzenia dla sołtysów, w której zawarta była moja propozycja, którą proponowałem pół roku temu, czyli dodatek finansowy uwzględniający ilość osób jakie przypada i obsługuje dany sołtys w swoim sołectwie (dostarczenie jakiś nakazów dla przykładu dla 50 mieszkańców danego sołectwa to zupełnie inna praca niż dostarczenie takich nakazów przez sołtysa dla 1500 mieszkańców, a są i takie i takie sołectwa w naszej gminie), ale w planie sesji nie znalazł się ten punkt i nie wiem dlaczego, mam nadzieje, że wróci na następnej sesji.

Tomasz Baczyński

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219