Budżet na rok 2022


Niestety p.Wójt J. Papuga nie uwzględnił żadnego z naszych czterech wniosków złożonych do przyszłorocznego budżetu i tak, pomimo iż budżecie są zadania realizacji oświetlenia ulicznego (ale nie u nas):

Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego :

- Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej -180 000,00 zł

- Nieborów, Aleja Lipowa - 280 000,00 zł

- Mysłaków ul. Kolejowa - 150 000,00 zł

złożonych wniosków dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego na ul. Mostowej i ul. Rudej w Bednarach p. Wójt nie raczył wpisać do planów budżetowych.

W kwocie ponad 11 mln. zł wydatków majątkowych jakie są planowane na ten rok w skali całej gminy, na naszym terenie jest planowana przebudowa ulicy Spacerowej, ale pod warunkiem otrzymania 80% dofinansowania na ten cel, drugim zadaniem jest projekt (tylko projekt, bez realizacji) przebudowy ul. Granicznej w kwota 50 tys. zł, oraz

80 tys. zł na docieplenie i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP, które znalazło się dzięki temu, że OSP otrzymało ponad połowę potrzebnej kwoty z dotacji zewnętrznej.

Jednak ta pomoc wygląda dosyć blado jak zestawimy sobie nakłady kasy gminnej na inne OSP w naszej gminie:

Termomodernizacja strażnic OSP na terenie gminy Nieborów (wł. Gminy) - 100 000,00 zł

Dotacja dla OSP Nieborów zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - 400 000,00 zł

Modernizacja garażu OSP Mysłaków - 300 000,00 zł

Dotacja OSP Bobrowniki – Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Bobrownikach – sanitariaty - 250 000,00 zł

 Wójt J. Papuga odrzucił również wniosek mieszkańców Janowic z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków potrzebnych na zakup działki (jest osoba chętna do odsprzedania) mogącej służyć na potrzeby mieszkańców, chyba jedyna miejscowość w gminie, która nie ma takiego swojego miejsca. Obecny plac zabaw umiejscowiony jest na prywatnym terenie, który został wydzierżawiony na ten cel. Wniosek odrzucony pomimo iż mieszkańcy cały swój fundusz sołecki na 2022r, aby zmniejszyć koszty jakie gmina wydaje na oświetlenie uliczne przeznaczyli na wymianę lamp na ledowe !!!

Tutaj pełny plan gminnych wydatków majątkowych na 2022r

Tomasz Baczyński

 

 

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219