Podwyżkowa Sesja Rady Gminy 28.12.2021 r


W dniu 28.12.2021 r odbyła się ostatnia w 2021 r sesja Rady Gminy, główne tematy:

- ustalenie regulaminu, wysokości opłaty i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na następny rok

- ustalenie podwyżki wynagrodzenia Wójta

- ustalenie podwyżki diet dla radnych

- uchwalenie budżetu na 2022 r

Link do video-relacji - kliknij tutaj - będzie wkrótce na tą chwilę (09.01.2022 ) jeszcze jest niedostępny, 

Protokoły głosowań XLVII Sesji Rady Gminy - kliknij tutaj.

Wysokość opłaty za śmieci ustalono dla osób deklarujących nie oddawanie odpadów biodegradowalnych na poziomie 28 zł (do tej pory było to 25,50 zł), dla mieszkańców którzy nie korzystają z kompostownika 37 zł, a odpady bez segregacji 74 zł miesięcznie od osoby.

Przy dyskusji w tym temacie zadałem pytanie dlaczego w przetargu na zadanie odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 i na rok 2022 uwzględnione są podwójnie miesiące listopad i grudzień 2021 r? Czy przez to mieszkańcy płacąc każdego roku za 14 miesięcy nie zapłacą więcej za śmieci?

Tytuł zadania na 2021 r:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką terenu Gminy Nieborów w okresie od 01.11.2020 do 31.12.2021 r.” (do realizacji zadania za kwotę 2 760 723,00 zł  wybrana została oferta firmy „PreZero”),

Tytuł zadania na rok 2022:

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z SELEKTYWNĄ ICH ZBIÓRKĄ Z TERENU GMINY NIEBORÓW W OKRESIE OD 01.11.2021 R. DO 31.12.2022 R.”,  miesiące listopad i grudzień 2021 r liczone są dwa razy w zadaniu tegorocznym jak i na rok przyszły.

Odpowiedź Wójta jest w nagraniu z sesji od ... minuty sesji (na chwilę obecną brak jeszcze dostępności nagrania w internecie, jak się pojawi uzupełnię informację). 

Podwyżka pensji Wójta,

W tym przypadku, podwyżka została praktycznie narzucona z góry przepisami uchwalonymi w połowie roku, które określają „wysokość wynagrodzenia osobom na kierowniczych stanowiskach w państwie”,

sama Rada mając określoną kwotę minimalną na poziomie 13936 zł i kwotę maksymalną na poziomie 17420 zł (wyliczenia podane przez Panią skarbnik, nieuwzględniające jeszcze dodatku stażowego) mogła ustalić pensję tak naprawdę różniącą się w zakresie 3500 zł (pensja max – pensja min = 3500 zł). W obecnie obowiązujących zasadach wynagrodzenia takie przysługuje każdemu wójtowi w gminach do 15000 mieszkańców, a że to mieszkańcy ze swoich podatków składają się na pensje dla wójta to moim zdaniem pensja wójta powinna zależeć od liczby mieszkańców.

W naszej gminie gdzie mamy około 9400 mieszkańców, powinno to być 62% kwoty 3500 zł jaką możemy „żonglować” (9400 / 1500 => 62%), daje to sumę 16106 zł plus obligatoryjny 20% dodatek stażowy liczony od wynagrodzenia zasadniczego, wynoszący w tym momencie około 1900 zł, czyli razem 16100 zł plus 1900 zł, wychodzi z wyliczeń kwota 18000 zł i o taką kwotę wnioskowałem.

Rada przegłosowała wynagrodzenie trochę niższe na poziomie 17500 zł. (wynagrodzenie zasadnicze 9500 zł, plus dodatek funkcyjny 2500 zł, plus dodatek specjalny 3600 zł, plus dodatek stażowy 1900 zł).

Jednak czy te narzucone z góry podwyżki dla wójtów burmistrzów (itd.) były potrzebne, moim zdaniem nie, tak jak w 2018 r nie były uzasadnione 20% obniżki wynagrodzeń, tak teraz podwyżki w niektórych pewnie przypadkach 60% to też krok w złą stronę, zupełnie nie potrzebny, skłócający tylko mieszkańców z samorządami lokalnymi. 

Wracając na nasze podwórko, podwyżka dla p. Wójta też nie była zasadna. Kilka zdań dlaczego.

  1.     Podwyżka to nagroda, za pracę i p. Wójt otrzymał podwyżkę już w tym roku w lipcu, teraz druga podwyżka 40% - chyba nie jest potrzebna, (przy głosowaniu „lipcowej” podwyżki byłem „za”)
  2.     Podwyżka to uzasadnienie dobrej pracy, a nasz Wójt jako władza wykonawcza nie zrealizował zapisanych inwestycji w budżecie w całości, ani w 2019 r, ani inwestycji zaplanowanych na 2020 r (a jest taka, która była przesuwana z 2019 na 2020, z 2020 na 2021, czyli czekała trzy lata na realizację, za niezrealizowanie ustalonych zadań budżetowych to to raczej powinna być kara nie nagroda,
  3.     Kolejna sprawą, którą uważam za duży błąd p. Wójta to zabranie już z uchwalonego budżetu zapisanej kwoty w wysokości 100000 zł na boisko sportowe dla dzieciaków przy szkole w Nieborowie, teraz np znalazła się w budżecie kwota 500000 na budowę boiska przy szkole w Mysłakowie (i bardzo dobrze bo boisko przy każdej szkole dla młodzieży jest potrzebne i trzeba je zrobić jestem „za”), ale skreślenie takiej inwestycji w przypadku Nieborowa to moim zdaniem – wstyd panie Wójcie.
  4.     Podniesienie niektórych podatków już w 2019 r o 9,3% (poprzedni wójt również corocznie podnosił podatki, ale były to podwyżki w okolicy 3% - czyli trzykrotnie mniejsze), obecny Wójt zaczynając kadencję podniósł podatek od gruntów o 9,3%, a podatek od metra kwadratowego za budynki o 7,1% -  „duża zmiana” jakościowa (na niekorzyść mieszkańców),
  5.     Patrząc bliżej, na rok 2021 to błędem i niepotrzebnym wydatkiem była dopłata w kwocie 3000 zł dla każdego mieszkańca Bobrownik jako zachęta do przyłączenia się do powstałej tam kanalizacji i mówię o tym nie dlatego, że to Bobrowniki, bo takie samo zdanie miałbym gdyby to chodziło o innych mieszkańców z innych miejscowości, ale dlatego, że i tak nie przyniosło to właściwego skutku, bo około 20% zadeklarowanych mieszkańców i tak nie podłączyło się do kanalizacji, a teraz nie wyobrażam sobie, abyśmy nie dali takiej pomocy dla mieszkańców Dzierzgówka, czy Bełchowa gdzie zaczynamy budowę kanalizacji, a takie „rozdawnictwo” obciąży budżet gminy kwotą około 3,5 mln zł (przy założeniu że kanalizacja powstanie kiedyś w całej gminie i podłączy się do niej tylko 50% gospodarstw domowych), osobiście byłem temu przeciwny, ale teraz będę pamiętał o pozostałych mieszkańcach gminy, nie powinno być lepszych i gorszych.

Będąc przy kanalizacji, pomysł administracyjnego zmuszania mieszkańca do podłączenia się do kanalizacji, też uważam za błędny i mam nadzieję, że takiego „uszczęśliwiania” na siłę nie będziemy realizować (a zamysł jest).

  1.     Kolejna sprawa potraktowanie wszystkich przedsiębiorców w gminie jak potencjalnych złodziei, czyli wysyłka do wszystkich przedsiębiorców w całej gminie „przypomnienia” o wpisie do rejestru BDO (baza danych gospodarowania odpadami dla przedsiębiorców) kilku przedsiębiorców (elektryk, usługi wideofilmowania), dzwoniło do mnie w tej sprawie z zapytaniem „co my tam od***my w tej gminie” - cytat), przed tą akcją w naszej gminie było 86 podmiotów zapisanych w bazie, po akcji 85,
  2.     Brak przygotowania objazdu remontu mostu, mówiłem o tym, że będzie to potrzebne już w marcu, g. Łowicz co naturalne była słabo zainteresowana tematem, ale dla naszej gminy i dla naszego Wójta powinien być to priorytet, bo ten objazd jest głównie dla naszych mieszkańców, jakoś brak było zrozumienia, chyba Wójt nie musi tędy jeździć, dobrze że w końcu objazd powstał, ale realizacja w środku zimy to nie jest dobry plan.

Czy to wszystko, nie, ale na razie myślę, że wystarczy, czy nie widzę pozytywów w działaniach Wójta, oczywiście że widzę i oczywiście że są, ale teraz uzasadniam zasadność, a w zasadzie brak zasadności podwyżki 40% z pięciomiesięczna datą wsteczną, wiec skupię się na błędach w działaniu p. Wójta (o pozytywach, też kiedyś może napiszę, oczywiście jak Wójt nie będzie „podpadał” :) ).

Podwyżkę mimo to musieliśmy uchwalić, jednak to nie jest wina Rady, winne temu są przepisy, które przyszły z góry i musimy się do nich dostosować. Głosowałem „za”.

Podwyżka diet dla Radnych

Co to jest dieta, dieta to nie jest wynagrodzenie za pracę tylko odszkodowanie za utracone dochody dla radnego za dzień w którym uczestniczy w sesjach rady gminy, bo na ten okres każdemu radnemu, czy radnej przysługuje dzień wolny od pracy, ale jest to dzień niepłatny i rozumiem radnych, którzy są w takiej sytuacji i tracą swoje dochody, ja natomiast będąc teraz już drugą kadencję radnym w naszej gminie jeszcze nigdy nie musiałem brać wolnego niepłatnego dnia w swojej pracy, nie wiem jak inni to indywidualna sprawa każdego radnego, ale osobiście dla mnie to odszkodowanie w wysokości 500zł - 600zł jak było uważam, że było wystarczającą gratyfikacja za jeden dzień pracy.

Przy wypłacie 500 zł za jeden dzień, a w miesiącu mamy średnio 21 dni pracujących wychodzi miesięczne wynagrodzenie 10500 zł (netto bez podatku), więc ja za bardzo stratny nie jestem tym bardziej, że nigdy jak już wspomniałem nie zdarzyło mi się brać urlopu bezpłatnego na ten dzień.

Przy diecie przewodniczącego w wysokości 1300 zł, gratyfikacja w skali miesiąca to kwota 1300 zł x 21 = 27 300 zł (tutaj trzeba przyznać to będzie trochę więcej pracy, niemniej chyba godna?), trzeba również zauważyć, że jest to gratyfikacja netto bo od diet nie płaci się podatku.

Spotkania dodatkowe komisje, owszem kiedyś były, a aktualnie od dwóch lat w dobie pandemii w 80% odbywają się one tego samego dnia co sesja i to bardzo dobrze, bo im mniej spotkań bezpośrednich to chyba lepiej (zważając na pandemie), wracając policzmy mamy teraz 44 sesję w ciągu trzech lat aktualnej kadencji czyli 36 miesięcy plus pewnie ze dwie sesje jeszcze w 2018 r więc średnia wychodzi 1,1 sesja / miesiąc. 

Ktoś powie, że przewodniczący nie miał podwyżki od lat, to też nie do końca zgodne z prawdą, była podwyżka wprawdzie niewielka, ale wynikająca z tego, że dieta przewodniczącego do tej pory oscylowała w granicach progu maksymalnego dla gminy takiej jak nasza, więc może zawsze była wysoka?

Aktualnie maksymalny próg diety dla gminy do 15000 mieszkańców to kwota 2147 zł,  a stosując tą samą metodę jak przy wyliczaniu wynagrodzenia dla Wójta, czyli uwzględniając liczbę mieszkańców, którzy składają się na te wypłaty, moim zdaniem powinna być dla przewodniczącego kwota 2147 zł x 62%, czyli około 1350 zł, wiec taka jak na aktualnym poziomie, w związku z tym diety dla radnych powinny pozostać również nie zmienione i taki złożyłem wniosek, o pozostawienie wysokości diet na obecnym poziomie. Uzasadniając go też tym, że podwyżka diet dla radnych w naszej gminie była już w tym roku w lipcu, daliśmy sobie za mało? (mówię daliśmy bo sam też głosowałem wtedy „za”, ale była to podwyżka kilku procentowa), teraz dając kolejny raz stawiamy się w jednym rzędzie z politykami, którzy we wrześniu dali sobie prawie 60-cio procentowe podwyżki. Głosowałem „przeciw”.

Rada przegłosowała jednak wysokość diet na poziomie:

„...

  • § 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla:

1)      Przewodniczącego Rady Gminy  Nieborów w wysokości               -   2 000,00 złotych;

2)      Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Nieborów w wysokości       -    1 200,00 złotych;

3)      Przewodniczących Komisji Rady Gminy  Nieborów w wysokości -    1 100,00 złotych;

4)      Radnych Rady Gminy  Nieborów w wysokości                               -    1 000,00 złotych.

...” 

W tej sytuacji złożyłem wniosek formalny o podwyżkę również diet dla wszystkich sołtysów bo nieprzyzwoitością byłoby o Nich zapomnieć i przydzielić podwyżkę tylko sobie, jednak na prośbę Przewodniczącego o wycofanie wniosku, który argumentował to tym, że nie było to uwzględnione w budżecie i trochę by „namieszało” w bilansie, zgodziłem się wycofać swój wniosek, uzyskując zapewnienie, że zostanie to przygotowane i wrócimy do tematu na następnej sesji.

Budżet na 2022r

Tutaj również głosowałem „przeciw”, reprezentując swoich Mieszkańców i tego jak p. Wójt potraktował wszystkie nasze wnioski do budżetu na 2022 r nie mogłem postąpić inaczej, pisałem o tym w poprzednim artykule, więc chyba nie ma sensu powielać tych samych informacji (są tutaj - artykuł).

Jeżeli, chciałbym jeszcze na coś zwrócić uwagę w planach budżetowych p. Wójta na przyszły rok (chyba myśli już o reelekcji :) ), to koszty utrzymania administracji urzędu gminy.

Pozycja w budżecie 75023 – Urzędy gmin (wynagrodzenie i składki od nich naliczane), w 2021 r była to suma 2349710 zł (zaokrąglając: 2 miliony 350 tys. zł), teraz budżet na rok 2022 r to kwota 3028110 zł (ponad 3 miliony), do całkowitej sumy należy jeszcze dodać prawie 700 tys. zł na wynagrodzenia dla brygady remontowej, czyli w sumie 3 mln. 750 tys. zł.

Tomasz Baczyński

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219