urzad gminy m

bip nieborow

Budżet Gminy Nieborów na rok 2010

UCHWAŁA    NR LII/244/2010 RADY  GMINY   NIEBORÓW z  dnia  26 kwietnia 2010 r
w  sprawie  zmiany    budżetu  gminy  na  2010  rok

1)Uchwala się zmiany  prognozy dochodów  i   planu  wydatków  budżetu  gminy na 2010 rok:

a) Zwiększa się  prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę            678 409,30 zł.

Prognoza dochodów po zmianie wynosi 19 789 562,76 zł w tym :

-  dochody bieżące                     17 918 940,78 zł,

-  dochody majątkowe                  1 870 621,98 zł , w tym ze sprzedaży mienia   67 100,00 zł.

b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę                      678 409,30 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi      23 602 624,85 zł w tym :

-  wydatki bieżące                       17 130 779,58 zł ,

-  oraz wydatki majątkowe             6 471 845,27 zł .


Plany wydatków majątkowych Gminy Nieborów na rok 2010:

budzet-2010

Wielkości wydatków inwestycyjnych w liczbach:
- Nieborów         1 858 151 zł
- Bełchów             928 826 zł
- Urząd Gminy      815 797 zł (w tym:
490 000 zł - Gminny Ośrodek Kultury, 288 000 zł - Gminna Biblioteka Publiczna)
- Mysłaków           716 700 zł
- Dzierzgówek       531 200 zł
- Dzierzgów           210 000 zł
- Arkadia               207 600 zł
- Kompina             125 445 zł
- Bednary                40 000 zł  
plus inwestycje Powiatu Łowickiego:
                                                            - budowa drogi Bednary - Janowice (środki przekazane dla Powiatu)  - 230 000 zł
                                                            - remont wjazdu garażu OSP
(środki otrzymane z Powiatu)                    -      7 000 zł)

Opracowano na podstawie dokumentu.


Poniżej jeszcze jeden ciekawy wykres (nie uwzględniający wydatków na Urząd Gminy):

wydatki na mieszkanca

<   cofnij         dalej   >

 

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219