Inwestycje w Bednarach - 2010r


  Prognoza dochodów Gminy Nieborów na rok 2010 wynosi 19 789 562,76 zł

 Planowane inwestycje na rok 2010 w miejscowości Bednary:

  Inwestycje Powiatu (przy współudziale Gminy):

   - wykonanie nakładki z poszerzeniem jezdni do 5mb na odcinku 1450 mb na drodze powiatowej nr 2700E
     w miejscowości Bednary Wieś – Janowice, oraz
   - przebudowa skrzyżowania tej drogi z drogą powiatową nr 2714E w miejscowości Bednary

                                                                                                                                  łączny koszt - 230 000,00 zł
   - Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach Wsi ( remont wjazdu do garażu)                                                                                                                                                                                                                                      koszt -    7 000,00 zł

  Inwestycje Gminy:

   - modernizacja boiska sportowego w Bednarach                                                      koszt -  40 000,00 zł

  Razem:                                                                                                                                             277 000,00 zł

 


                                                             (informacje na podstawie planu budżetu na rok 2010)

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219