Demografia


Miejscowość Bednary-Wieś zamieszkuje 1004 osób co stanowi ok. 10,4 % ogólnej liczby ludności w gminie (stan na 31. XII 2009r.).

Bednary zajmują teren 803.72 ha.

 Struktura demograficzna ludności Bednar w latach 2005 - 2009

Stan na 31.12.   roku  >>> 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dzieci 0 - 17 lat 216 209 218 214 208  
Kobiety 18 - 59 lat 280 278 277 285 291  
Mężczyźni 18 - 64 lat 309 313 317 330 339  
Kobiety  > 60 lat 118 126 124 121 119  
Mężczyźni  > 65 lat 55 57 53 52 47  
Razem 978 983 989 1002 1004  

Liczba mieszkańców stopniowo wzrasta.

 Bednary-Kolonię zamieszkuje 365 osób.

 

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219