Inwestycje w Bednarach w okresie 2015r - 2018r (okres VII kadencji Rady Gminy)


   Rok
VII kadencja Rady Gminy 2015r – 2018r
   Koszt
   2015 plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bednarach
budowa linii elektroenerget. ośw. ulicznego w Bednarach ul. Graniczna
zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem Bednary - F.S.
festyn przy Szkole Podstawowej w Bednarach (Dzień rodziny)
remontu budynku OSP w Bednarach – część przeznaczona na świetlicę
odwodnienie budynku OSP
kanalizacja wjazdu na plac OSP
materiały i usługi remontowe (boisko LZS-Czarni Bednary)
remont szkoly – I pietro
razem w 2015r:   

 

 

 

 

 

  471759 zł

   2016 budowa sieci wodociągowej rozdzielczej: Bednary, ul. Spacerowa dł. 250 mb
przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bednarach ul. Mostowa
budowa drogi Bednary, ul. Skalna (podziały gruntów, wykup, dokumentacja)
oświetlenia ulicznego w Bednary ul.Ruda od CPN (4 słupy)
zakup i montaż 3 drzwi wejściowych OSP - F.S.
remont szkoly – parter
razem 2016r:   

 

 

 

  494132 zł

   2017 budowa ul. Skalnej w Bednarach dł. 600 m
budowa drogi Bednary – Janowice dł. 1,7 km (ul. Gosciniec)
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Bednary
wykonanie dokumentacji oraz przebudowy dachu na części dydaktycznej S. P. w Bednarach
wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Bednarach (nie wykonane, w zamian remont klasy)
budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej ul. Kolejowa, dł. 850 m, 24 słupy - nie wykonane
razem 2017r:   

 

 

 

  754000 zł

   2018 szkola remont dachu plus elewacja
oświetlenie 8 słupów na ul. Szkolnej - realizacja w listopadzie
ogrodzenie placu zabaw przy szkole
oświetlenie ul. Skalna - realizacja w listopadzie
wymiana kotłów w szkole podstawowej - w trakcie wymiany
budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej ul. Kolejowa, dł. 850 m, 24 słupy
(realizacja w listopadzie)
Zbiornik na ścieki boisko LZS „Czarni” Bednary
Dokumentacja połączenie wodociągu Bednary-Kompina
Prace remontowe OSP (schody ewakuacyjne, taras, sala I piętro)
razem 2018r:   

 

 

 

 

 

  437000 zł

 
Razem kadencja 2015 – 2018:   

  2147891 zł

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219