Budowa nadajnika internetu


Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic zgodnie z "Planem Odnowy Miejscowości Bednary Wieś na lata 2010 - 2018" rozpoczyna realizację jednego ze swoich statutowych zadań, projektu 9, czyli budowę radiowego nadajnika internetowego - "Free-Hotspot", bezpłatnego dostęp do internetu dla mieszkańców Bednar.

1. Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic dysponuje kwotą  20 000 zł , ktora zgodnie z podjętym przez stowarzyszenie zobowiązaniem ma być przenaczona na realizacje w/w projektu:

2. Na jednym z zebrań został już wybrany kilku osobowy zespół techniczny, który zajmie się realizacją zadania. Przeprowadzone zostały rozmowy z wójtem gminy i dyrekcją szkoły, wstępnie jest już akceptacja naszych władz na montaż urzadzeń na kominie szkoły.

3. Wybrana została firma z której ma zostać zakupiony potrzebny sprzęt.

    cdn.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219