Walne zebranie członków SRBiO - 2015r

 
W dniu 25.02.2015r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic.
Było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano działalność stowarzyszenia za 
rok 2014 oraz całokształt działań zarządu czteroletniej kadencji. 
 
Wybrano nowe władze  na następną kadencję.
Zarząd:
Prezes - Małgorzata Tybuś
Viceprezes – Andrzej Myczka  
Viceprezes – Krzysztof Figat
Skarbnik – Grażyna Haczykowska
Sekretarz – Jadwiga Kardjalik
Członek Zarządu – Anna Brzózka
Członek Zarządu – Henryk Kocus
Członek Zarządu – Bogdan Papiernik
Członek Zarządu – Tomasz Baczyński
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Maciej Stasiarczyk
Członek Komisji - Jadwiga Stodolska
Członek Komisji - Kazimierz Cytryński
Członek Komisji – Stanisław Nowak

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219