Projekt rozwoju Bednar !


Dzięki inicjatywie największych organizacji Bednar uruchomiony został projekt rozwoju miejscowości. Po odbytych spotkaniach każda z organizacji podjęła uchwałę o włączeniu się do projektu i wyznaczyła swoich reprezentantów. Tak powstał 9 osobowy zespół, który stworzył najistotniejszy dokument, a mianowicie "Plan Odnowy Miejscowości Bednary Wieś na lata 2010 - 2018". Oto skład tego zespołu:

Ks. Józef Paciorek - proboszcz parafii
       P. Krzysztof Figat
- radny powiatowy
             P. Kazimierz Cytryński
- prezes OSP
                   P. Anna Figat
- vice przew. KGW
                         P. Grażyna Haczykowska
- sekretarz KGW
                               P. Henryk Kocus
- vice prezes LKS "Czarni Bednary"
                                     P. Sławomir Lubikowski
- radny gminny
                                           P. Andrzej Myczka
- prezes LKS "Czarni Bednary"
                                                  P.Stanisław Nowak
- sołtys wsi Bednary - Wieś

Celem projektu jest realizacja istotnych przedsięwzięć, które w dużym stopniu przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu życia wszystkich mieszkańców naszej miejscowości (np. powrót do starej nazwy - Bednary,  wprowadzenie nazewnictwa ulic, budowa chodników ), pozwolą na zachowanie miejsc ważnych i zabytkowych (renowacja kościoła), jak również na rozwój miejsc już istniejących (stworzenie sali konferencyjno-szkoleniowej w remizie strażackiej, modernizacja boiska sportowego).

Chcemy zainteresować projektem jak największą liczbę mieszkańców Bednar, ponieważ jest toprojekt ciągle otwarty. Jedynie wspólne działanie całej społeczności Bednar może przynieść oczekiwany efekt i SUKCES w realizowaniu poszczególnych przedsięwzięć, a tym samym szeroko rozumianą odnowę naszej miejscowości.

Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły i sugestie.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219