Mieszkańcy poparli projekt!


W dniu 21 marca 2010 r. odbyło się zebranie mieszkańców naszej miejscowości, w którym uczestniczyło aż 138 osób! Na zebraniu zaprezentowany został szczegółowo:

 "Plan Odnowy miejscowości Bednary Wieś na lata 2010-2018”, który zawiera plany w zakresie realizacji istotnych przedsięwzięć dla rozwoju naszej miejscowości oraz wystąpienie miejscowości o dofinansowanie ze środków unijnych. Należy zaznaczyć, iż Bednary są trzecią wsią w gminie, po Nieborowie i Arkadii, która wystąpiła o takie dotacje.

W zebraniu uczestniczyli m.in. ks. Józej Paciorek, Sołtys Bednar Pan Stanisław Nowak, radni, jak również przedstawiciele władz gminnych: Pan Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów oraz Pan Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy Nieborów.

Po odczytaniu całego Planu Odnowy odbyła się dyskusja mieszkańców.

Pan Andrzej Werle - Wójt Gminy Nieborów pochwalił cenną inicjatywę mieszkańców, a jednocześnie zadeklarował pomoc w uzupełnieniu Planu o niezbędne kosztorysy. Ponadto Pan Tadeusz Kozioł - Przewodniczący Rady Gminy Nieborów poinformował, że Plan zostanie przedłożony do przyjęcia Radzie Gminy na najbliższej Sesji w miesiącu kwietniu br.

Ponadto przedstawione zostały propozycje dotyczące powrotu do starej nazwy miejscowości Bednary zamiast obowiązującej od 1985 r. Bednary - Wieś oraz wprowadzenia nazw na pozostałych ulicach, wzorem Al. Legionów Polskich.

Następnie obyło się głosowanie uczestników zebrania nad poszczególnymi wnioskami, w efekcie czego:

  • wniosek o powrót do nazwy Bednary poparły 134 osoby (przy 3 osobach przeciwnych i 1 osobie wstrzymującej się od głosu),
  • wniosek o wprowadzenie nazw ulic poparły 134 osoby (przy 3 osobach przeciwnych, 2  wstrzymujących się od głosu),
  • wniosek o przyjęcie "Planu Odnowy miejscowości Bednary Wieś na lata 2010-2018" poparły 134 osoby (przy 2 osobach przeciwnych, 2 wstrzymujących się od głosu).

Na koniec 2 egzemplarze Planu Odnowy zostały przekazane na ręce Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Nieborów celem podjęcia stosownych działań w celu pozyskania przez Urząd Gminy środków na poszczególne inwestycje.

Należy także dodać, że wybrano 5 osób, które dołączyły do zespołu redakcyjnego powyższego Planu Odnowy.

 * - obecny serwis jest efektem pracy właśnie tych osób i mamy nadzieję, że dołączą do Nas kolejne chętne osoby, które wesprą przyjęte inicjatywy dla Bednar!

​ 

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219