Zawiadomienie

Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Bednary informuje, że w dniu 14.09.2018r (piątek) o godzinie 19.00

w świetlicy środowiskowej w Bednarach odbędzie się zebranie wiejskie dotyczące przeznaczenia środków

z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenia - 26.01.2018r

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu w Mysłakowie, gm. Nieborów.


z dnia 20.11.2017r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje o stwierdzeniu ponadnormatywnej zawartości w wodzie ogólnej liczny mikroorganizmów w 22°C po 72h. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w związku z powyższym stwierdził brak przydatności wody do spożycia i zobowiązał producenta wody - Gminę Nieborów, do podjęcia natychmiastowych działań celem doprowadzenia jakości wody w wodociągu do obowiązującej z przepisami.

Woda z wyżej wymienionego ujęcia w stanie surowym nadaje się tylko do celów sanitarno- bytowych np. do WC.

Wodę spożywać można tylko po przegotowaniu (np. do picia, przygotowania posiłków, potraw i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością).

Urządzenie wodociągowe z ujęciem wody w Mysłakowie zaopatruje następujące miejscowości: Mysłaków, Bednary, Bednary-Kolonia, Janowice, Bąkowiec, Janówek.

Prosze o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom.

Zebranie mieszkańców

W dniu 01.09.2017r o godzinie 19.00 odbędzie się zebranie wiejskie.

Celem zebrania jest rozdysponowanie funduszu sołeckiego na rok 2018

Zebranie odbedzie się w Bednarach w świetlicy środowiskowej (budynek OSP)

Wszystkich mieszkańców zapraszam.

                                                                          sołtys - Hanna Radomska

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219