Skład Rady Gminy Nieborów kadencja 2018-2023r

 1. Baczyński Tomasz

 2. Bakalarski Henryk

 3. Bolimowska Małgorzata Barbara

 4. Jaworski Marek Józef

 5. Kostusiak Barbara

 6. Makowski Jacek

 7. Osóbka Krzysztof

 8. Papiernik Tomasz

 9. Pruk Tomasz

 10. Pudłowski Arkadiusz

 11. Szymański Zbigniew

 12. Tomczak Bogusława

 13. Werle Janina

 14. Wierzbicki Tomasz

 15. Zimny Tomasz Roman

Komisje Stałe Rady Gminy Nieborów


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nieborów

 1. Wierzbicki Tomasz         - Przewodniczący
 2. Werle Janina                 - Zastępca Przewodniczącego
 3. Papiernik Tomasz         - Członek
 4. Zimny Tomasz              - Członek

Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Nieborów

 1. Pudłowski Arkadiusz    - Przewodniczący
 2. Zimny Tomasz              - Zastępca Przewodniczącego
 3. Baczyński Tomasz       - Członek
 4. Makowski Jacek          - Członek

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

 1. Szymański Zbigniew   -    Przewodniczący
 2. Makowski Jacek         -    Zastępca Przewodniczącego
 3. Pruk Tomasz              -    Członek
 4. Jaworski Marek         -    Członek
 5. Bakalarski Henryk     -    Członek

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 1. Baczyński Tomasz              -     Przewodniczący
 2. Bolimowska Małgorzata     -     Zastępca Przewodniczącego
 3. Pudłowski Arkadiusz          -     Członek
 4. Tomczak Bogusława          -     Członek
 5. Kostusiak Barbara             -     Członek
Name:
Email:

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219