Położenie Bednar


Miejscowość Bednary Wieś położona jest w centrum gminy Nieborów w powiecie łowickim województwa łódzkiego. Ma bardzo dobre usytuowanie względem szlaków komunikacyjnych. Miejscowość przecina droga powiatowa łącząca wieś z oddaloną na północ o 2 km trasą E-30 Warszawa - Poznań - Berlin. Korzystne położenie wynika również z czynnej stacji kolejowej w Bednarach, przez którą przechodzi linia E-20 relacji Warszawa Zachodnia - Frankfurt nad Odrą.

Odległość miejscowości od głównych ośrodków miejskich przedstawiają się następująco:

- od Łowicza - 9 km,

- od Skierniewic - 19 km,

- od Warszawy - 72 km,

- od Łodzi - 65 km

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219