Walne Zebranie Założycielskie


W dniu 29.12.2010r odbyło się w budynku OSP Bednary oficjalne zebranie założycielskie

Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic

  • zebranie1
  • zebranie2
Mimo niesprzyjającej pogody na zebranie przybyło wielu nowych członków. 
Podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2010
o powołaniu Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 29.12.2010r
postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć
Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic z siedzibą w Bednarach-Wsi.
Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie

Uchwała nr 2/2010
o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic.
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 29.XII.2010r
postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic z
siedzibą w Bednarach-Wsi  - przyjęty statut - kliknij  tutaj 
 
Uchwała nr 3/2010
o wyborze komitetu założycielskiego
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 29.XII.2010r
postanawiają wybrać komitet założycielski Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
w składzie:
           1. Małgorzata Tybuś   
           2. Krzysztof Figat     
           3. Cezary Kowalczyk   
Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do
zarejestrowania Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic w sądzie.

Uchwala nr 4/2010
o wyborze zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
Uczestnicy zebrenic założycielskiego na spotkaniu w dniu 29.XII.2010r
postanawiają wybrać zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
w składzie:
           1. Małgorzata Tybuś            - prezes zarządu
           2. Krzysztof Figat                  - vice prezes zarządu
           3. Andrzej Myczka                - vice prezes zarządu
           4. Jadwiga Kardjalik           - sekretarz zarządu
           5. Grażyna Haczykowska   - skarbnik zarządu
           6. Cezary Kowalczyk           - członek zarządu
           7. Tomasz Baczyński          - członek zarządu
           8. Konrad Siek                     - członek zarządu
Uchwala nr 5/2010
o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 29.XII.2010r
postanawiają wybrać komisję rewizyjną Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic
w składzie:
           1. Roman Brzózka        - przewodniczący komisji rewizyjnej
           2. Maciej Stasiarczyk    - zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej
           3. Jerzy Piłat                   - członek komisji rewizyjnej
           4. Stanisław Nowak     - członek komisji rewizyjnej

Stowarzyszenie podjeło decyzję o rejestracji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sąsowym.

Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich dokumentów rejestracyjnych.

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219