Koło Gospodyń Wiejskich - historia


Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1969r. i liczyło 38 członkiń.  
Z upływem czasu liczba ta się zmieniała. I tak w 1978r. było 69 pań. Przez pierwsze trzy lata organizacja utrzymywała się z własnych składek.  Spotkania odbywały się w tzw. agronomówce. 
W 1973r. Koło Gospodyń Wiejskich wstąpiło do Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Trwało to do roku 2000.

W 1972 roku przy pomocy pana Jana Strawiaka, który  wystarał się o wsparcie finansowe zakupiono naczynia na 150 osób. 
Były one przechowywane w budynku po byłej zlewni mleka i wypożyczane na różne uroczystości typu: wesela, komunie. Organizacja otrzymała również magiel ze ZKiOR. Przyczynił się od tego pan Roman Ziembiński. 

W 1980 roku wybrano nowy zarząd w składzie:  przewodnicząca - Kosiorek Eugenia,  zastępca- Szkop Maria,  sekretarz - Kwiatkowska Zofia, skarbnik - Cytryńska Władysława.    W czasie  swej działalności pozyskane środki pieniężne panie przeznaczały na uzupełnianie zestawu naczyń oraz dofinansowywanie różnych uroczystości i wycieczek organizowanych dla członkiń.

Ważnym wydarzeniem w życiu koła  było zajęcie I miejsca na dożynkach wojewódzkich za wykonanie  przepięknego wieńca w  sierpniu 1988r. 

Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Panie brały czynny  udział w przygotowaniach do obchodów 80 rocznicy powstania OSP. Tradycją stały się też wspólne spotkania opłatkowe. Upływają  one w miłej atmosferze i są okazją do rozmów i dyskusji.


W 2007 roku na spotkaniu z okazji Dnia Kobiet powołano częściowo nowy zarząd. 
3 maja 2009r panie obchodziły 40-lecie zawiązania Koła Gospodyń. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji członkiń i ich rodzin przez obecnego proboszcza Józefa Paciorka. Wsród zaproszonych gości znaleźli się radni powiatowi: p. Krzysztof Figat i p. Michał  Śliwiński oraz zarząd OSP.


4 maja 2009r. odbyło się zebranie, na którym powołano nowy zarząd. 
Pracuje on w następującym składzie:
    Zofia Dziedzic - przewodnicząca, 
        Anna Figat - zastępca, 
            Grażyna Haczykowska - skarbnik 
                 Marzena Zwolińska - sekretarz

hotspotbednary

mapa bednary ulice 34 340x219